ඔහුගේ නී රස ආදරය ඇයට මහ වදයක් වීය....

ඔහුගේ නී රස ආදරය ඇයට මහ වදයක් වීය....
ප්‍රේමයේ ආන්දෝලනය දෙදෙනෙකුගේ එක් වීමකට හේතුවක් වේ. කෙදිනක හෝ ඔබට කෙනෙකුගේ ආදරය වදයක් වී තිබේද? එසේනම් ඔබ මහා අවාසනාවන්තයෙකි. කෙනෙක් පන මෙන් ආදරය කිරීම ඇයට හෝ ඔහුට දරාගත නොහී අවස්ථා වලදී එය මහා වදයක් ලෙස පෙනෙනු ඇත. නමුත් එය ඔබ තේරුම් ගත්තානම් ඇයට හෝ ඔහුට වටහා දෙන්න. මන් තරම් ඔබට පෙම් කල කවරෙකුවත් මේ ලොව නොමැති බව. එසේ ඇය හෝ ඔහු එය තේරුම් ගත්තානම් ඔබ සාමාර්ථයෙකි. නමුත් එය එසේ නොවී ඇය හෝ ඔහු එය නොතේරුම් ගත්තේ නම් ඇයට නැතිනම් ඔහුට අනුකම්පා කරව.වෙන අතක් බලා ගව. නොතේරෙන ආදරයට වඩා තේරෙන ආදරේ රැදීමක් පවතී. හරියට දම් වැලක පුරුක් මෙන්. එසේ ප්‍රේමයක අයිති කරු ඔබ නම්, ඔබ ඉතා වාසනාවන්තයෙකි. මොහොතක් සිතන්න ඔබත් මොන ප්‍රේමයේ අයිතිකාරායාද කියා...
දිනී ජයසේකර
3776

කුණු කොල්ලෙට යන ගණිකාවෝ....

කුණු කොල්ලෙට යන ගණිකාවෝ....
උප්පැන්නයේ නාමිකයට අමතරව අප දරන නාමිකයන් බොහෝය. නමුත් ඒ නාමිකයන් අතරින් එක් නාමිකයක් ලෙස ගණිකාව නම් වූ නාමිකය හදුන්වාලිය හැක. මෙවැනි නාම මාත්‍රා යොදන්නෙ අප සමාජය විසින්මය.

මැනලද පුතේ කිරි දුන්නේ මන් නුබට... (II කොටස)

මැනලද පුතේ කිරි දුන්නේ මන් නුබට... (II කොටස)
මා පෙර ඉදිරිපත් කෙරූ ලිපියෙහි සදහන්ව ඇති ආකාරයට අම්මා යන තේමාව හේතුවකින් උපන් දෙයකි. එහි අපරික්ෂාකාරී බවක් නැත. අකුරු තුනකින් සැදි එම පිවිතුරු වචනය සදා නොමැකෙන්නකි. මවක් යනු ලොව සියල් දුක් උහුලන්නියකි. ලස්සන ලස්සන අත්දැකිම් සමුහයකින්පරිනත වූ මා සිත නලියන්නෙ මේ අකුරු තුන නිසාය.

අසාධාරණයට ලන්සු තිබූ සාධාරණය

අසාධාරණයට ලන්සු තිබූ සාධාරණය
ශිෂ්ඨ සම්පන්න මින්සුන්ගේ අශිෂ්ඨත්වය දෘෂ්‍යමාන වන්නේ සාධාරණය හා අසාධාරණය මත තර්ක කිරීමේදිය. යම් හෙයින් කෙනෙකුගේ අතින් වැරදීමක් වන්නේද එය පිළි ගැනීම ඔහුට ඔබින ගමන් රටාවක් බවත් එය නොපිලි ගැනීමත් ඔහුටම ඔබින්නා වූ ගමන් රටාවක් වනවා ඇත.